Xin chào: Khách
Thời khóa biểu học kỳ 1/2016-2017 - Chính thức mở/hủy - các Khoa các ngành.(Ngày 07/09/2016)
Ngày đăng : 9/7/2016 10:07:00 AM
    Sinh viên các Khóa <= 15, vui lòng xem kỹ thời khóa biểu rồi kiểm tra trang cá nhân của mình. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Bộ phận "Xử lý học vụ & khảo thí" Phòng QLĐT&KT ngay để được hỗ trợ.