Xin chào: Khách
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần HK2/2016-2017

Thông báo đăng ký học phân hk 2 2016-2017

[TB]Thời gian và địa điểm học GDQP-AN năm học 2014 – 2015 Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí thông báo thời gian và địa điểm học GDQP-AN năm học 2014 – 2015 cho sinh viên hệ Cao đẳng và TCCN như sau:
Thông báo v/v đăng ký học phần Anh văn Toeic cho hệ CĐ khóa 14 hk 2 2014-2015 Đăng ký học phần: Từ ngày 14/02/2015 đến ngày 01/03/2015
Điều chỉnh & đăng ký bổ sung: Từ ngày 02/03/2015 đến ngày 06/3/2015
Học kỳ 2/2014 – 2015 bắt đầu từ ngày 09/03/2015;
Thông báo v/v đăng ký học phần hk 2 2014-2015 Thông báo đăng ký học phân hk 2 2014-2015
Hướng đẫn đăng ký học phần
First<<
Prev<
Page 1 of 3
[1]
2
3
>Next
>>Last