Xin chào: Khách
Thời khóa biểu "Kỹ năng mềm" đợt 2 chính thức được mở cùng lịch thi.
Ngày đăng : 7/27/2016 7:05:00 PM
    Sinh viên Khóa <= 13, đã đăng ký học phần "Kỹ năng mềm" đợt 2 vui lòng xem thông báo.