Trang chủ

TRƯỜNG CAO ĐĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

INFORMATION TECHNOLOGY COLLEGE HCM CITY - ITC

Phòng Đào tạo

(028) 3860 5003

Trang chủ
Trang chủ
Xin chào: Khách
Thông báo cập nhật thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 và thời khóa biểu chính thức
Ngày đăng : 7/19/2022 1:21:00 PM
    

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022 - 2023; kèm theo là: Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2022 - 2023; Thời khóa biểu học kì 2 học 2022 - 2023 đợt 1 khóa 21; Thời khóa biểu học kì 2 học 2022 - 2023 đợt 1 khóa 21; Thời khóa biểu học kì 2 học 2022 - 2023 đợt 1 khóa 22.

* Lưu ý:
- HSSV đăng ký học phần đúng theo tiến độ thời gian đã được Nhà trường quy định tại thông báo này.

- HSSV xem thời khóa phía dưới thông báo này
- Xem nội dung thông báo