Trang chủ

TRƯỜNG CAO ĐĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

INFORMATION TECHNOLOGY COLLEGE HCM CITY - ITC

Phòng Đào tạo

(028) 3860 5003

Trang chủ
Trang chủ
Xin chào: Khách
THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần HK2/2016-2017
Ngày đăng : 10/21/2016 11:25:00 AM
    

Thông báo đăng ký học phân hk 2 2016-2017

Sinh viên vui lòng tải file để xem danh mục môn học theo khóa - theo ngành để nắm rõ các học phần cần phải đăng ký. Sinh viên có thắc mắc về danh mục môn học cũng như từng học phần cụ thể vui lòng liên hệ Khoa chủ quản và Cố vấn học tập của mình để được hỗ trợ.http://www.itc.edu.vn/thong-bao-ke-hoach-dang-ky-hoc-phan-hk22016-2017.aspx