Xin chào: Khách
THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy
Ngày đăng : 6/30/2014 9:32:00 AM
    
Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần Học Kỳ 1 năm học 2014 – 2015 cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy như sau:
- FILE NỘI DUNG ĐÍNH KÈM.