Trang chủ

TRƯỜNG CAO ĐĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

INFORMATION TECHNOLOGY COLLEGE HCM CITY - ITC

Phòng Đào tạo

(028) 3860 5003

Trang chủ
Trang chủ
Xin chào: Khách
[TB]Thời gian và địa điểm học GDQP-AN năm học 2014 – 2015
Ngày đăng : 7/25/2015 10:25:00 AM
    Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí thông báo thời gian và địa điểm học GDQP-AN năm học 2014 – 2015 cho sinh viên hệ Cao đẳng và TCCN như sau: