Trang chủ

TRƯỜNG CAO ĐĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

INFORMATION TECHNOLOGY COLLEGE HCM CITY - ITC

Phòng Đào tạo

(028) 3860 5003

Trang chủ
Trang chủ
Xin chào: Khách
Thông báo Lịch thi HK1 năm học 2023 - 2024 các hệ Cao đẳng, Liên thông cao đẳng, Trung cấp và Danh sách thi
Ngày đăng : 11/1/2023 3:32:00 PM
    

Xem thông báo tại đây